mob. 790707557   tel. 717242135
info@personalauspolen.eu

Usługi rekrutacyjne

Doświadczenie nabyte podczas realizacji różnorodnych projektów rekrutacyjnych dla klientów o zróżnicowanym profilu działalności czyni nas wartościowym partnerem do współpracy. Prowadzimy rekrutacje na stanowiska: kierowniczej, specjalistyczne, jak również niższego szczebla. Posiadamy przygotowanie merytoryczne oraz wyspecjalizowane zespoły rekrutacyjne gotowe do podjęcia największych wyzwań i skutecznej finalizacji każdego projektu.
Wysoką efektywność gwarantuje nam korzystanie z szerokiej gamy metod dotarcia do potencjalnych pracowników. Są to m.in.

  • własna baza kandydatów
  • największe i najbardziej popularne portale pracy
  • branżowe strony internetowe i czasopisma – instytucje wspierające zatrudnienie (urzędy pracy, akademickie biura karier, hufce pracy itp.)
  • organizacja i uczestnictwo w targach pracy
  • wyszukiwanie bezpośrednie, headhunting

W przypadku nawiązania współpracy tworzymy zindywidualizowane ze względu na oczekiwania klientów profile stanowiskowe lub modele kompetencyjne. Prowadzone przez nas rekrutacje obejmują m.in. weryfikację referencji, testy językowe, wywiady rekrutacyjne, próbki pracy.